Thứ Sáu, 24/06/2022

KẾT QUẢ3D3D+
240974ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
806600NHẤT
350N
NHẤT
40TR
742138
544328NHÌ
210N
NHÌ
10TR
055589
462176
240240917308BA
100N
BA
5TR
387726483320
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N