Thứ Tư, 24/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
052619ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
379520NHẤT
350N
NHẤT
40TR
255956
084567NHÌ
210N
NHÌ
10TR
104041
427298
091498449877BA
100N
BA
5TR
141441518043
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N