Thứ Hai, 24/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
387534ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
986598NHẤT
350N
NHẤT
40TR
382909
944127NHÌ
210N
NHÌ
10TR
080362
045734
069003414383BA
100N
BA
5TR
489694117301
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N