Thứ Hai, 25/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
892989ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
212240NHẤT
350N
NHẤT
40TR
511777
880717NHÌ
210N
NHÌ
10TR
172149
716984
255644904450BA
100N
BA
5TR
056158624406
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N