Thứ Tư, 25/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
505184ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
578255NHẤT
350N
NHẤT
40TR
224668
133305NHÌ
210N
NHÌ
10TR
599688
622621
869170513744BA
100N
BA
5TR
039743771155
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N