Thứ Sáu, 25/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
420853ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
875231NHẤT
350N
NHẤT
40TR
935495
443834NHÌ
210N
NHÌ
10TR
508494
047100
890507189867BA
100N
BA
5TR
220971058516
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N