Thứ Sáu, 25/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
595805ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
896739NHẤT
350N
NHẤT
40TR
122309
543463NHÌ
210N
NHÌ
10TR
524607
127906
806575282932BA
100N
BA
5TR
134562504450
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N