Thứ Hai, 25/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
766107ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
706430NHẤT
350N
NHẤT
40TR
440229
963141NHÌ
210N
NHÌ
10TR
373593
150287
121419123547BA
100N
BA
5TR
165031235555
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N