Thứ Tư, 25/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
838193ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
131255NHẤT
350N
NHẤT
40TR
257419
779600NHÌ
210N
NHÌ
10TR
537964
344320
949319329500BA
100N
BA
5TR
218929365666
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N