Thứ Sáu, 26/04/2019

KẾT QUẢ3D3D+
428336ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
479232NHẤT
350N
NHẤT
40TR
435033
071986NHÌ
210N
NHÌ
10TR
348539
464731
428982057331BA
100N
BA
5TR
545111873039
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N