Thứ Tư, 26/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
803579ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
458285NHẤT
350N
NHẤT
40TR
674479
421289NHÌ
210N
NHÌ
10TR
730501
204656
585314195150BA
100N
BA
5TR
613610153497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N