Thứ Sáu, 26/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
943504ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
924036NHẤT
350N
NHẤT
40TR
168173
531614NHÌ
210N
NHÌ
10TR
509438
494589
713824569315BA
100N
BA
5TR
611652809421
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N