Thứ Hai, 26/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
063759ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
791133NHẤT
350N
NHẤT
40TR
709226
303101NHÌ
210N
NHÌ
10TR
312864
092736
189565137530BA
100N
BA
5TR
141799350703
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N