Thứ Sáu, 27/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
983357ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
256531NHẤT
350N
NHẤT
40TR
746058
193677NHÌ
210N
NHÌ
10TR
860521
377139
739687017667BA
100N
BA
5TR
378178886253
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N