Thứ Hai, 27/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
525052ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
922441NHẤT
350N
NHẤT
40TR
358211
433103NHÌ
210N
NHÌ
10TR
586643
759006
023691214380BA
100N
BA
5TR
835806196708
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N