Thứ Hai, 27/06/2022

KẾT QUẢ3D3D+
496182ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
826820NHẤT
350N
NHẤT
40TR
369952
033933NHÌ
210N
NHÌ
10TR
096299
294843
616738997949BA
100N
BA
5TR
395513777377
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N