Thứ Sáu, 27/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
188626ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
538562NHẤT
350N
NHẤT
40TR
708020
722362NHÌ
210N
NHÌ
10TR
697071
040433
124922953758BA
100N
BA
5TR
841474771832
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N