Thứ Tư, 27/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
395596ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
942920NHẤT
350N
NHẤT
40TR
833657
687396NHÌ
210N
NHÌ
10TR
651014
415469
033117489369BA
100N
BA
5TR
711970647124
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N