Thứ Sáu, 27/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
386802ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
646195NHẤT
350N
NHẤT
40TR
181001
131464NHÌ
210N
NHÌ
10TR
052373
372617
966499265059BA
100N
BA
5TR
279523597761
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N