Thứ Sáu, 28/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
724410ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
279942NHẤT
350N
NHẤT
40TR
346176
511222NHÌ
210N
NHÌ
10TR
831168
184938
372381947331BA
100N
BA
5TR
012015190885
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N