Thứ Tư, 28/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
091771ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
253267NHẤT
350N
NHẤT
40TR
129389
081838NHÌ
210N
NHÌ
10TR
138892
270612
971399033164BA
100N
BA
5TR
989880546632
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N