Thứ Hai, 28/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
370537ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
486950NHẤT
350N
NHẤT
40TR
645259
650305NHÌ
210N
NHÌ
10TR
458795
784325
592396870507BA
100N
BA
5TR
155727068790
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N