Thứ Hai, 28/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
729283ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
328859NHẤT
350N
NHẤT
40TR
794959
954808NHÌ
210N
NHÌ
10TR
958403
982315
055072482763BA
100N
BA
5TR
839115652709
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N