Thứ Hai, 28/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
654689ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
179791NHẤT
350N
NHẤT
40TR
194758
710624NHÌ
210N
NHÌ
10TR
799719
420095
790000309333BA
100N
BA
5TR
039191220389
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N