Thứ Hai, 29/04/2019

KẾT QUẢ3D3D+
668878ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
798683NHẤT
350N
NHẤT
40TR
954222
463754NHÌ
210N
NHÌ
10TR
971300
553179
803617958125BA
100N
BA
5TR
008393003102
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N