Thứ Tư, 29/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
936784ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
575463NHẤT
350N
NHẤT
40TR
403532
948068NHÌ
210N
NHÌ
10TR
866411
132720
350439402723BA
100N
BA
5TR
603264352913
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N