Thứ Hai, 29/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
028766ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
065547NHẤT
350N
NHẤT
40TR
888773
647780NHÌ
210N
NHÌ
10TR
698313
751089
465772936447BA
100N
BA
5TR
647999672857
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N