Thứ Sáu, 29/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
251660ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
337765NHẤT
350N
NHẤT
40TR
143964
673778NHÌ
210N
NHÌ
10TR
108356
755576
776301702149BA
100N
BA
5TR
414318354810
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N