Thứ Sáu, 30/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
089402ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
528824NHẤT
350N
NHẤT
40TR
521741
394861NHÌ
210N
NHÌ
10TR
484277
516850
961064060819BA
100N
BA
5TR
145196079639
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N