Thứ Tư, 30/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
276377ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
230568NHẤT
350N
NHẤT
40TR
378661
021552NHÌ
210N
NHÌ
10TR
300798
612291
105610867296BA
100N
BA
5TR
435846159382
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N