Thứ Tư, 31/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
178975ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
099375NHẤT
350N
NHẤT
40TR
680677
454820NHÌ
210N
NHÌ
10TR
659912
751326
907209953348BA
100N
BA
5TR
656162641935
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N