Thứ Sáu, 02/02/2018

020714284245

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.227.076.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.227.076.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO1863300.000đ
Giải baOOO2935330.000đ