Thứ Sáu, 02/10/2020

091121313237

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.499.943.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.499.943.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO629300.000đ
Giải baOOO1107730.000đ