Thứ Tư, 03/08/2016

071025272940

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.791.342.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.791.342.500đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO496300.000đ
Giải baOOO725430.000đ