Thứ Tư, 04/03/2020

010717243541

GIÁ TRỊ JACKPOT
39.345.173.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO039.345.173.500đ
Giải nhấtOOOOO3210.000.000đ
Giải nhìOOOO1209300.000đ
Giải baOOO1906330.000đ