Thứ Sáu, 04/10/2019

020924253036

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.949.662.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.949.662.000đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO782300.000đ
Giải baOOO1345030.000đ