Thứ Sáu, 05/05/2017

040912323643

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.450.444.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.450.444.500đ
Giải nhấtOOOOO4110.000.000đ
Giải nhìOOOO2044300.000đ
Giải baOOO3196530.000đ