Thứ Sáu, 05/08/2016

030913182431

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.409.266.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.409.266.000đ
Giải nhấtOOOOO910.000.000đ
Giải nhìOOOO513300.000đ
Giải baOOO803230.000đ