Thứ Tư, 06/06/2018

062022264344

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.075.967.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.075.967.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1184300.000đ
Giải baOOO1908930.000đ