Thứ Sáu, 06/11/2020

192430323637

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.496.992.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.496.992.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO754300.000đ
Giải baOOO1237830.000đ