Thứ Sáu, 06/12/2019

022026354345

GIÁ TRỊ JACKPOT
28.546.624.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO028.546.624.000đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO873300.000đ
Giải baOOO1486330.000đ