Thứ Sáu, 07/10/2016

242527344445

GIÁ TRỊ JACKPOT
75.539.052.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO075.539.052.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1048300.000đ
Giải baOOO1713430.000đ