Thứ Sáu, 08/02/2019

111233363943

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.924.776.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.924.776.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO722300.000đ
Giải baOOO1129330.000đ