Thứ Sáu, 08/05/2020

010307122225

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.151.984.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.151.984.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1142300.000đ
Giải baOOO1707530.000đ