Thứ Sáu, 08/12/2017

021115324044

GIÁ TRỊ JACKPOT
40.544.388.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO040.544.388.500đ
Giải nhấtOOOOO3110.000.000đ
Giải nhìOOOO1961300.000đ
Giải baOOO2987930.000đ