Thứ Tư, 09/01/2019

172728303341

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.794.171.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO033.794.171.000đ
Giải nhấtOOOOO2210.000.000đ
Giải nhìOOOO1008300.000đ
Giải baOOO1774130.000đ