Thứ Tư, 09/10/2019

031221242832

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.389.955.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.389.955.500đ
Giải nhấtOOOOO3110.000.000đ
Giải nhìOOOO951300.000đ
Giải baOOO1500330.000đ