Thứ Sáu, 09/12/2016

111215172126

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.528.083.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.528.083.000đ
Giải nhấtOOOOO10210.000.000đ
Giải nhìOOOO5292300.000đ
Giải baOOO8378130.000đ