Thứ Sáu, 12/07/2019

161824264044

GIÁ TRỊ JACKPOT
12.982.557.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO012.982.557.500đ
Giải nhấtOOOOO1710.000.000đ
Giải nhìOOOO670300.000đ
Giải baOOO1024530.000đ