Thứ Sáu, 13/12/2019

020809252640

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.790.460.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO033.790.460.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1135300.000đ
Giải baOOO1857930.000đ